laksa I

sepuluh ribu;
empat ~ empat puluh ribu;

berlaksa-laksa berpuluh-puluh ribu.

berkongsi