lajur

1. deret (kedai, rumah, dan lain-lain), baris, leret:
Ruslan sedang asyik menarikan jari-jarinya di atas ~-~ huruf mesin taipnya;

2. baris-baris panjang (pada kain dan lain-lain), jalur;

3. ruangan di antara dua baris, ruangan surat khabar;

4. barisan (pertahanan dan lain-lain), garisan.

berkongsi