lah I

partikel pada akhir kata yang menguatkan (mengeraskan) maksud atau pengertian kata itu:
mari~ duduk;
makan~ sirih.

berkongsi