kurir

utusan atau orang suruhan yang menyampaikan berita dan lain-lain dengan cepat.

berkongsi