kraf tangan

1. perusahaan (kerja, seni, dan sebagainya) yang memerlukan daya cipta dan kemahiran menggunakan tangan:
tumpuan juga boleh dialih kepada bidang ~ yang sering menarik minat pelancong;

2. yang memerlukan (dihasilkan dengan dan sebagainya) kemahiran menggunakan tangan:
barang-barang ~;
perusahaan ~;
seni ~.

berkongsi