kotok I

pendek (berkenaan (dengan) kaki seluar dan lain-lain), kontot.

berkongsi