kekek III

sejenis ikan laut, Leiognathus spp.;
~ gedabang
sejenis ikan laut Leiognathus equulus;
~ jalur

a) sejenis ikan laut, Leiognathus daura;
b) sejenis ikan laut, Secutor insidiator;
c) = ~ jara sejenis ikan laut, Leiognathus daura;
~ labu

a) sejenis ikan laut, Gazza minuta;
b) sejenis ikan laut, Leiognathus splendens.

berkongsi