kati

ukuran berat yang sama dengan 16 tahil;
se~ sama berat, diuji sama merah (peribahasa) sama tinggi darjatnya;

mengati menimbang dengan kati;

katian [bahasa percakapan] timbangan kati, ditimbang dengan kati.

berkongsi