interpersonal

berkenaan hubungan sesama manusia:
hubungan ~.

berkongsi