inspektor

1. pegawai yang memeriksa sama ada peraturan, standard, dan lain-lain dipatuhi atau tidak, pemeriksa;
merinyu. 2. = ~ polis pegawai polis yang pangkatnya lebih tinggi daripada sarjan dan di bawah penguasa.

berkongsi