incil

[sastera lama] sejenis pin yang berkepalakan batu permata;

berincil-incil penuh dengan incil:
baginda memakai kamar perbuatan jawa ~ berpermata merah.

berkongsi