impulsif

bersifat tergesa-gesa mengikut dorongan hati:
tindakan dilakukan secara terpaksa dan ~.

berkongsi