impas

[Jakarta] lunas, jelas, selesai dibayar (hutang):
dia senang hati kerana hutangnya telah ~;

mengimpas, mengimpaskan melunaskan, menjelaskan, membayar (hutang).

berkongsi