imbau

mengimbau [Minangkabau] memanggil, menyeru (nama), menjemput (datang):
azan Maghrib ~ dari masjid;
diimbau berbunyi, dilihat bersua
(peribahasa) [Minangkabau] apa yang dikatakannya adalah betul (boleh diuji kebenarannya);

terimbau terpanggil;
~ pada orang yang akan datang, tersusun pada orang yang akan pergi (peribahasa) [Minangkabau] menyuruh seseorang membuat sesuatu pekerjaan yang disukainya;

imbauan panggilan, seruan:
orang kampung itu keluar beramai-ramai apabila terdengar ~ yang terus-menerus.

berkongsi