ikrar

[Arab]

1. lafaz janji, pengakuan dan sebagainya;

2. janji yang sungguh-sungguh, biasanya disertai dengan sumpah, pengakuan:
kami membuat ~ akan tetap setia antara satu sama lain;
membaca ~;

3. [arkaik] piagam:
~ Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu;

berikrar berjanji dengan sungguh-sungguh hati secara lisan:
orang kampung itu telah ~ akan bersatu padu untuk menentang musuh;

mengikrarkan
1. melafazkan janji, pengakuan dan sebagainya:
berjuta-juta rakyat negeri ini ~ kesediaan mereka untuk membela ibu pertiwi;

2. mengakui, menetapkan sah, membenarkan:
~ syarat-syarat perjanjian itu;

3. menetapkan niat;

pengikraran perbuatan mengikrarkan;

pengikrar orang (kumpulan orang dan sebagainya) yang berikrar atau mengikrarkan sesuatu.

berkongsi