gentayangan

[Jakarta] berjalan ke sana sini, berkeliaran.

berkongsi