generalisasi

kesimpulan umum tentang sesuatu (peristiwa, fenomena) yang dibuat tanpa berdasarkan bukti yang lengkap:
Klapper memaparkan ~ tentang kesan komunikasi massa;

menggeneralisasikan merumuskan atau membentuk kesimpulan umum tentang sesuatu perkara:
ramai orang suka ~ hal ini.

berkongsi