gembira

1. = bergembira sangat suka, sangat girang, besar hati:
Saya suka, saya ~, katanya;

2. = naik ~ = bergembira bangga dan berani, marah:
mendengar penghinaan itu, panglima itu pun naik ~, mukanya merah menyala;

3 = kegembiraan;

menggembirakan
1. menimbulkan perasaan gembira, membawa kegembiraan:
kenangannya melayang kepada hari Natal yang ~ itu;
sampaikan berita yang ~ kepada orang yang beriman;

2. memberanikan, menggiatkan;

kegembiraan keadaan gembira, kesukaan, kegirangan, kebanggaan, keberanian:
dia menceritakan kejayaannya kepada adik-adiknya dengan ~;
tidak ada kata-kata yang hendak dilahirkan bagi menyatakan ~ hatinya;
mereka dalam ~ menerima kurniaan dan kenikmatan Allah.

berkongsi