gelulung

[Kelantan] bergulung (daun pisang dan lain-lain).

berkongsi