gelintar

menggelinta r berkeliling mencari sesuatu.

berkongsi