geligut

[Kelantan] menggigil (kerana kesejukan, ketakutan).

berkongsi