geiser

(Geologi)

1. mata air yang darinya terpancut air panas dan wap;

2. pancutan air panas dan wap dari mata air.

berkongsi