gecar II, gecer

[Jakarta];

menggecarkan menakuntukan, menggetarkan.

berkongsi