gabas I

kasar buatannya, tidak kemas (pekerjaan dan lain-lain);

gabal.

berkongsi