elemen

1. anasir;

2. sesuatu yang menjadi bahagian dalam sesuatu keseluruhan unsur:
ini disebabkan antara kedua-dua faktor itu terdapat ~-~ yang kuat tetapi berlawanan;

3. [Indonesia] alat untuk menimbulkan tenaga elektrik secara kimia.

berkongsi