cingkambon

[kata seru] permintaan tambahan (seperti emas, kain putih, dan lain-lain) selain alat-alat yang tertentu oleh pihak gadis kepada pihak yang meminang.

berkongsi