cigak

[Minangkabau] kera;
bertukar beruk dengan ~ (peribahasa) tidak ada perubahan (sama sahaja halnya).

berkongsi