cicir

tumpah atau jatuh sedikit-sedikit (berkenaan (dengan) barang yang berbiji-biji atau kecil-kecil);

berciciran tertumpah atau jatuh sedikit-sedikit dan bertaburan;
yang dikejar tak dapat, yang dikandung (dikendong) ~ (peribahasa) apa yang dicari itu tidak diperoleh, barang yang ada pula hilang atau habis;

mencicirkan menaburkan sedikit-sedikit, menyebabkan cicir (berciciran);

tercicir
1. tertumpah berciciran;

2. jatuh (hilang) di tengah jalan (wang dan lain-lain yang dibawa);

3. tertinggal (di belakang) daripada kumpulan atau daripada teman-temannya;

4. [kiasan] ketinggalan (dalam proses kemajuan dan sebagainya), ditinggalkan oleh orang (negara dan lain-lain) yang terus mencapai kemajuan atau kejayaan;

keciciran ketinggalan (dalam proses kemajuan dan sebagainya), tercicir.

berkongsi