cerung II

[Kelantan];

bercerung bermuafakat, bekerjasama, berkongsi.

berkongsi