celatuk

[arkaik];

bercelatuk berbual-bual (berjenaka, bersenda gurau, dan lain-lain).

berkongsi