carum

= caruman;

bercarum ada carumannya:
biaya tua ~;

mencarum membuat bayaran atau sumbangan (kpada kumpulan wang bersama seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan lain-lain):
dia tidak lagi ~ dalam KWSP;

mencarumkan memasukkan (modal, wang) ke dalam sesebuah syarikat:
dia ~ RM200 sebulan ke dalam syarikat insurans;

caruman
1. bayaran dari semasa ke semasa (kpada kumpulan wang bersama dan lain-lain), yuran;

2. sumbangan bulanan menerusi potongan gaji kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (untuk membiayai keperluan selepas bersara);
~ tetap caruman yang dibuat pada waktu-waktu tertentu (mis pada hujung setiap bulan) dan secara berterusan;

pencaruman perihal (perbuatan) mencarum;

pencarum orang yang mencarum.

berkongsi