buron, buronan

[Indonesia] orang yang diburu polis, buruan polis;

pemburon, pemburonan pelarian.

berkongsi