burdah

[Arab]

1. sejenis jubah yang dibuat daripada bulu domba;

2. = zikir ~ = maulud ~ berzanji (nyanyi puji-pujian untuk Nabi pada bulan Maulud).

berkongsi