bungkal

1. = bungkalan bongkah, gumpal:
~ tanah liat;

2. anak timbangan, timah dan lain-lain pemberat jala:
~ jala;

3. sukatan berat (emas dan lain-lain) yang bersamaan dengan 16 mayam atau 53.9 gram:
emas se~;
~ genap menahan cuba, emas baik menahan uji
(peribahasa) keutamaan sifat seseorang dapat dicuba dan diuji;
mengambil ~ kurang (peribahasa) berasa tersinggung oleh perkataan orang.

berkongsi