bubuk II

sejenis binatang berkulit keras (sejenis kumbang) yang suka makan (kayu, buluh, beras, dan lain-lain):
kayu itu tidak dapat dipakai lagi kerana sudah dimakan ~.

berkongsi