broker

orang yang kerjanya membeli dan menjual saham, wang asing, atau barang-barang untuk orang lain;
~ insurans orang yang mengendalikan urus niaga pembelian dan penjualan (polisi) insurans bagi pihak-pihak yang terlibat;
~ saham orang yang menguruskan pembelian dan penjualan saham bagi pihak lain;
~ tanah orang yang mempertemukan penjual dengan bakal pembeli atau sebaliknya dalam urusan jual beli tanah;

pembrokeran aktiviti yang berkaitan dengan urus niaga broker.

berkongsi