bangkir II

[Indonesia-Belanda]

1. orang yang mengusahakan bank;

2. [bahasa percakapan] orang yang memberikan sokongan dalam hal kewangan.

berkongsi