bang I

seruan atau panggilan untuk bersembahyang, azan;

mengebangkan menyerukan azan (pada telinga anak yang baru lahir), mengazankan.

berkongsi