bagih

[Kelantan] penghalauan hantu dari badan orang sakit (seperti dalam permainan puteri);

berbagih berubat menghalau hantu dari badan orang yang sakit:
tradisi lama seperti berpuar, ~, dan sebagainya mempunyai unit tersendiri.

berkongsi