akur I

(ber)setuju, menerima (sesuatu kedudukan dan sebagainya):
saya tidak ~ engkau kahwin seorang lagi;

mengakuri menyetujui, menerima:
teorinya diakuri segenap ahli penyelidik;
Keimen Baunka Shidosa harus menyuguhi dan ~ kehendak-kehendak Jepun;

mengakurkan
1. mencocokkan, menyesuaikan;

2. mendamaikan (orang bertengkar dan lain-lain);

keakuran persetujuan, persesuaian, kecocokan:
saling mengerti dan ~ diperlukan dalam satu pertubuhan.

berkongsi