akhbar

1. [Arab] (jamak bagi khabar) berita, warta;

2. surat khabar, harian;
~ tempatan surat khabar yang diterbitkan di dalam negeri atau wilayah tempat ia diedarkan.

berkongsi