akas III

[Arab] kebalikan, lawannya;
balik ~
a) terbalik;
b) [Kedah] hidup kembali.

berkongsi