ahmak

[Arab] bodoh, dungu:
orang yang ~;
fikiran yang ~.

berkongsi