ad hoc

(Latin) berkenaan sesuatu perkara yang dilakukan untuk tujuan tertentu tanpa perancangan awal:
jawatankuasa ~.

berkongsi