serdam

sejenis seruling daripada buluh;

berserdam meniup serdam.

berkongsi