progresif

1. menuju ke arah perbaikan atau kemajuan, maju:
dasar yang ~ ;

2. semakin meningkat kadar cukai apabila jumlah pendapatan yang boleh dicukai bertambah:
cukai ~;

3. bertahap-tahap, berperingkat-peringkat:
pelaksanaannya dalam bidang pentadbiran dan pendidikan sedang dijalankan secara ~.

berkongsi