cergas

1. bertenaga dan giat (berkenaan (dengan) orang, tubuh, otak, dan sebagainya), aktif:
Aminah kanak-kanak yang ~;

2. pantas, cepat:
mereka bergerak ~ sebaik-baik sahaja diberi perintah;

3. banyak menjalankan atau terlibat dalam kegiatan dan sebagainya, giat, aktif:
mengambil bahagian ~ dalam aktiviti sukan sekolahnya;
sebuah jawatankuasa yang ~;

4. banyak kegiatannya menjual dan membeli (berkenaan (dengan) pasaran saham);

5. (masih) mengeluarkan wap dan lahar (berkenaan (dengan) gunung berapi), aktif:
gunung berapi Etna masih ~;

mencergaskan
1. menjadikan cergas (tubuh, otak, dan sebagainya):
senaman boleh ~ otak;

2. menjadikan cergas (pantas, cepat), memantaskan, mencepatkan:
mereka ~ pergerakan kaki dan tangan dalam latihan itu;

3. menjadikan cergas (giat, aktif), menggiatkan, mengaktifkan:
~ kembali pergerakan Persatuan Belia di kampungnya;

4. menjadikan cergas (pasaran saham), membanyakkan kegiatan menjual dan membeli saham;

kecergasan
1. perihal atau keadaan cergas (tubuh, otak, dan sebagainya):
menjaga ~ fikiran dan badan setiap hari;

2. perihal cergas (pantas, cepat), kepantasan, kecepatan:
~ kanak-kanak cacat itu membuat kerja-kerja tangan mengagumkan pengunjung-pengunjung ke pusat itu;

3. perihal cergas (giat, aktif), kegiatan, keaktifan:
~nya dalam pergerakan persatuan itu mendapat perhatian pihak atasan;

4. perihal cergas (pasaran saham);

5. perihal cergas (berkenaan (dengan) gunung berapi), keaktifan.

berkongsi