bingkis

[sastera lama] barang kiriman, buah tangan:
maka Pra Chau berkirim surat dengan ~;

membingkis mengirimkan buah tangan (bersama-sama dengan surat);

bingkisan
1. bungkusan (barang kiriman, buah tangan) yang biasanya disertai surat:
dia menerima ~ daripada kawannya yang berada di luar negeri;

2. surat;

3. (Komputer) set bit yang mengandungi semua atau sebahagian daripada data yang dikirim dalam satu blok melalui rangkaian penghantaran data.

berkongsi