bebuli

objek atau bahagian sesuatu alat yang bentuknya bulat, seperti bonjolan yang terdapat pada termometer.

berkongsi