balan I

batu dan lain-lain yang menghalang aliran air di sungai.

berkongsi